0 312 472 24 20
info@tasoz.com.tr

Sıhhı Tesisat Sistemleri

Sıhhı Tesisat

Yapılarda suya, sağlıklı şekilde ulaşmanın yolu tesisat sisteminin projelendirilmesinden, ürün seçimine ait süreçlerden geçer.

Sıhhi tesisat, insan sağlığının korunmasıyla doğrudan ilgilidir. Şehirleşme ve modern hayat, ihtiyaçlarla birlikte tesisat ve tesisatçılığın önemini artırdı. Aynı şekilde kullanılan malzemeler de değişiklik gösterdi.

Suyun taşınması konusu, insan sağlığı ile doğrudan doğruya ilgili olduğu için temiz su tesisatında  kullanılan borular kullanım amacına uygun, su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır.

  • Sıhhi Tesisat Cihaz ve Ekipmanları
  • Kullanım Suyu Dağıtım Sistemleri
  • Kullanım Sıcak Suyu Dağıtım ve Hazırlama Sistemleri
  • Pis su tesisatı
  • Yağmur Suyu Drenaj Tesisatı
  • Su arıtma sistemleri